تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده,پروژه خلق سازمان يادگيرنده,تحقیق آماده در مورد خلق ساز,تحقیق خلق سازمان يادگيرنده,خلق سازمان يادگيرنده,دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده,دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده,مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده
تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض وپيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در اين راه مبذولداشته اند. هر چند اين تلا ش ها ب ي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراهداشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات اس ت . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكلعمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخ ه ايشفابخش و ابزاري هم ه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تماميمسائل غامض و پيچي د ه مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر م ي دانند، بارزترين نماد اينجريان آف تزده هستند.اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريش ه هاي تفكر ساد ه انگارانه مديران و تبيينناتواني هايي كه از اين رهگذر سازما ن ها را گرفتار م ي سازد. كتاب ح اضر راه حلي جديد و اساسي برايدرمان مسائل و مشكلات سازما ن ها ارائه نم ي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و تركساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند.مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما م ي توانيم از اصو ل و ضوابط كلي آن درزندگي روزمره خود سود ببري م . هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالبچنداني در آن نم يتوان يافت.(M.I.T.) مؤلف اين كتاب آقاي پيتر سِنگه استاد مدر س ه مديريت انستيتوي تكنولوژي ماساچوستو يكي از مشاوران برجس ت ه علم مديريت ا س ت. وي يكي از مبدعان كارگا ه هاي مديريت و استفاده ازبرگزار كنند ه اين (M.I.T.) روش هاي نوين شبي ه سازي در اين شاخه م ي باشد و طي دو د ه ه گذشته دركارگاه ها براي چند هزار مدير طراز اول شرك تهاي مختلف جهان بوده است.پنجمين فرمان /٣فصل اولچگونه اعمال ما واقعيت را ميسازد؟و چگونه قادر به تغيير آن هستيم؟“ اهرمي به اندازه كافي بلند به من بدهيد…و به تنهايي قادر خواهم بود جهان را جابهجا كنم.”از سنين كودكي به ما آموخت ه اند كه مسائل را بايد شكست، كه دنيا را بايد خرد كرد، اين عملظاهرًا باعث م ي شود كه بتوان با مسائل پيچيد ه به سهولت بيشتري برخورد كرد، اما در واقع بهاي پنهانبسيار گزافي براي آن م ي پردازيم. ما ديگر قادر به ديدن توالي اعمال خود نخواهيم بود و آن حسدروني ارتباط با يك كل جام ع تر را از دست م ي دهيم. زماني كه تلاش م ي كنيم “تصوير بزرگ” را دريابيمدرذهن خود اجزاي خرد شده آن را كنار هم قرار م ي دهيم و سعي م ي كنيم كه بدا ن ها سامان بخشي م .اما همان طور كه ديويد بوهم فيزيكدان بيان مي كند، اين عمل بيهود هاي بيش نيست. درست نظير ايناست كه بخواهيم از كنار هم قراردادن تك ه هاي يك آئي ن ه شكسته، تصويري كامل ب ه دست آوريم . بدينترتيب پس از مدتي ديگر از صرافت ديدن كل يكپارچه خواهيم افتاد.ابزارها و ايد ه هايي كه در اين كتاب ارائه م ي شوند، براي زدودن اين باور غلط هستند كه دنيا ازنيروهاي مجزاي غير مرتبط ساخته شده اس ت . زماني كه اين باور غلط را كنار گذاريم، آنگاه قادر بهساخت “سازمان هاي فر اگير” خواهيم بود . جايي كه الگوهاي تا ز ه فكر كردن پرورش م ي يابد، محلي كهخواسته ها و تمايلات گروهي محقق م ي شود و بالاخره مجموع ه اي كه در آن افراد پيوسته م ي آموزند كهچگونه با يكديگر ياد بگيرند.موفق ترين سازما ن ها در دهه نود آنهايي هستند كه بدان ها “سازمان هاي فراگير” اطلاق مي شود.توانايي يادگيري زودتر و سريع تر از رقبا، تنها » رييس برنام هريزي كمپاني رويال داچ  شل مي گويد«. مزيت نسبي در دهه آينده خواهد بوددر آيند ه نزديك تنها سازماني م ي تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابلي ت ها، تعهد وظرفيت يادگيري افراد در “تمامي” سطوح سازمان به نحو احسن بهر هبرداري نمايد.“سازمان فراگير ” قابل حصول است چرا كه همگي ما در اعماق وجودمان يك يادگيرنده و يكآموزنده هستيم….این تحقیق با فرمت pdf در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 41

 

خلق سازمان يادگيرنده تحقیق خلق سازمان يادگيرنده دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده پروژه خلق سازمان يادگيرنده تحقیق آماده در مورد خلق ساز

 • پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران1

  تاریخ ادبیات1,تحقیق تاریخ ادبیات 1,خلاصه کتاب تاریخ ادبیات1,دانلود تاریخ ادبیات1 پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران1 رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات ایران1،در قالب ppt و در 166 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ادب به همة افعال پسنديده‏اي گفته…

 • پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

  انواع مسمومیت ها pdf,انواع مسمومیت های دارویی,درمان مسمومیت با کلونازپام,درمان مسمومیت دارویی در خانه,راقبت های پرستاری در مسمومیت ها,علائم مسمومیت با بنزودیازپین ها,علائم مسمومیت دارویی در بزرگسالان,مسمومیت دارویی خودکشی پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها رفتن…

 • پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

  پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,تحقیق كنت,دانلود پاورپوینت در مورد كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,دانلود رایگان پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی پاورپوینت كنترل گیاه…

 • تحقیق کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط

  تحقیق کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط،در قالب word و در 74 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:هدف از این نوشته ،توضیح نظریه…

 • تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

  پایان نامه پیرامون يادگيري,پروژه يادگيري,تحقیق در مورد يادگيري,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی يادگيري,تحقیق يادگيري,دانلود تحقیق يادگيري,مقاله يادگيري تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه انسان هايي كه ما مي شناسيم و با آنها در ارتباطيم،…

 • پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم؟

  پاورپوینت آماده چگونه مقاله بنویسم,پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم,تحقیق چگونه مقاله بنویسم,چگونه مقاله بنویسم,دانلو,دانلود پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم,دانلود پاورپوینت در مورد چگونه مقاله بنویسم,دانلود رایگان پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم؟ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت چگونه مقاله…

 • تحقیق تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی

  تحقیق تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی,تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی,دانلود تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی تحقیق تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی،در قالب word و در 175 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت کارآفرینی سازمانی

  اصول کارآفرینی سازمانی,پاورپوینت کارآفرینی سازمانی,پایان نامه کارآفرینی سازمانی,پروژه کارآفرینی سازمانی,تحقیق کارآفرینی سازمانی,کارٰآفرینی سازمانی,کارآفرینی سازمانی pdf,کارآفرینی سازمانی ویکی,کارآفرینی سازمانی ویکیپدیا,مقاله کارآفرینی سازمانی دانلود پاورپوینت کارآفرینی سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی سازمانی،در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف…

 • پاورپوینت پروتئين سازی

  پروتئين سازی,پروتئين سازی انیمیشن,پروتئين سازی پیش دانشگاهی,پروتئين سازی چیست,پروتئين سازی در پروکاریوتها,پروتئين سازی در ریبوزوم,پروتئين سازی در زیست پیش دانشگاهی,پروتئين سازی در سلول,پروتئين سازی در یوکاریوتها,پروتئين سازی فاگوزیست پاورپوینت پروتئين سازی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت پروتئين سازیقالب…

 • پرسشنامه بهره ورري ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983)

  پرسشنامه بهره وري,پرسشنامه بهره وري اچیو,پرسشنامه بهره وري سازمانی,پرسشنامه بهره وري کارکنان,پرسشنامه بهره وري منابع انسانی,پرسشنامه بهره وري نیروی انسانی,پرسشنامه بهره وري نیروی انسانی مدل آجیو,دانلود پرسشنامه بهره وري دانلود پرسشنامه بهره ورري ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) دانلود فایل…