تحقیق تاريخچه كامپيوتر و كاربرد آن در پزشكي

پایان نامه تاريخچه,پروژه تاريخچه كامپيوتر,پروژه در مورد تاريخچه كامپيوتر,تاريخچه كامپيوتر,تحقیق در مورد تاريخچه كامپيوتر,دانلود تحقیق تاريخچه كامپيوتر,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه كامپيوتر,مقاله تاريخچه كامپيوتر,مقاله در مورد تاريخچه كامپيوتر
تحقیق تاريخچه كامپيوتر و كاربرد آن در پزشكي

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:تاريخچه كامپيوتر و كاربرد آن در پزشكيكـــامپيـــوتر
يا دستگــاهي كه بوسيله آن محـــاسبه عــددي را مي توان انجــام داد براي
دو هـــدف عمــده كاربرد پيـــدا كرده اســـت يـــكي به جهت انجـــام
محـــاسبات پيچيــده بــا سهـــولــت و يكـــي جهت دستيابي و ارزيــابــي
اطـــلاعــات زيــاد و پيچـــيده . چينـــي ها ي قــديم چـــرتكــه را
كـــه با حركت دادن دانــه هايي ( Beads ) در خطــوط ( ســـيم هاي ) موازي
است درست كردند و بعــدها لغــت محاسبه كردن ( Calculte ) از لـــغت
Calculi كـــه در واقـــع همــان لاتيـن لغت دانه ها يا Beads است بدست آمد
.در ســــال 1642 ، پـــاسكال رياضي دان طراحــي ماشينـــي را كـــرد
كه بطور اتوماتيك با استفــــاده از تعـــدادي چرخ كه در مكانهاي ده گانه (
ده مرحله اي ) قرار مي گيرند و موقـــعيت آنها در يك پنجره بعنوان عدد
محاسبــه شده و نشان داده مي شد. ديگران بعـــدا” تغييراتـــي درايــن
ماشيــن در جهت بكــار بــردن ضــرب و تقـــسيم ايجـاد كردند. در 1801 ،
Jacquard فرانسوي ماشين بافندگــي را طــراحي كــرد كه بـــا استفــاده از
يكي ســـري كارد كه سوراخهايي با شكلهاي مختلف روي آن تعبيه شده بود مي
توانست شكل و الگوي ( نقشه ) بافندگي را تعيين كند . در 20 سال بعد Charles
Babbage انگليســـي از ايده كارت هاي سوراخ دار در ذخيره و ايجاد دستور
العمل هاي مربوط به ماشـــين حساب و محاسبه جداول كشتيراني استفـــاده كرد و
در واقـــع او بعنـــوان كســـي كه اســـاس كا مپيـــوتر را بـــرنامـــه
ريزي كــرد شنـــاختــه مي شـــود. در 1880 Census ، Herman Hollerith
& و Powers امريكائي يك ماشين شمارش و كـــا مپيــــوتري كه با كارت
هاي ســـوراخ دار ( Punch Card ) كار ميكرد را طراحي كردنــــد كـــه
توســـط سيستمهاي كه از سوراخ ها عبـــور كـــرده وضـــمن تماس با جيـــوه و
سپس ثبت اطلاعات رو ي صفحه نمايـــش را انجـام مي داد . Hollerith سپـس
اختراع را ثبت و يك شـركت ( Computer Tabulating Recording Company ) را
تشكيـــل داد كه در ســـال 1924 تغييــر نام داد وبـــه IBM مشهـــور شد.
در 1944 ، IBM ، Marki ماشيـــن كامپيوتر الكترونيكي ( ENIAC ) كه سرعت
بالا داشت ساخته شد كــه محـــاسبات 20 ساعتـــي كامپيوتر هاي قـــبلي را
كه براي محاسبات در زمان جنگ جهاني II ساختـــه شـــده بود در 30 ثانيه
انجــام مي داد در اين راستا ، توليد كنندگان ENIAC كامپيوتر ديگري ساختند (
UNIVAC ) كه توان ذخيره دستور العمل هاي خود را نيز داشت .( Universal
Automatic Compution ) اين كامپيوترها از 18000 تيوب خلاء كه بسيار بزرگ
بود ساختـــه شـــده بـــود و در ضمن صرف برق زيــاد ، حـــرارت زيـــادي
ايجاد و در نتيجه خيـــلي قــابل استفــاده نبـــود .مـــشكل توسعــه
كامپيوتر با اختراع ترانزيستور ( آمپلي فاير كـوچك نيمه هادي Solid- State )
در سال 1974 حـل شد ايــــن اختراع باعــث ســاخت كامپيــوتر ديجيتال شد
كه بطور ديــجيتال اطلاعــات و دستـــورالعمــل را ذخيره و استفـــاده
كنـــند و تنهـــا مشكل آن تعداد زيـــاد تــرانزيستـــورها و مــداراتي
بــود كه جـــهت ســـاخت كامپيـــوترلازم بود . با ساخت ( IC ) Integrated
Circuit ، مشكل اندازه كامپيوترها به تدريج حل شد و ساخت كامـــپيوتر هاي
ميني امكـــان پذير شـــد كه با رشد LSI ( 10 هزار تا 20 هزار ترانزيستور )
و VLSI ( Very LargeScale Integrated Circuit ) (تا يك ميليون
ترانـــزيستور كــه تمام مدارك و ترانزيستــورهاي ضروري در يك چيپ سيليكون
كوچك قرار مي گرفت) ، در جهت ســـاخت Microcomputer و PC هاي معمولي بـــا
CPU هاي كوچك گسترش يافت و اين در واقــع تا اواخـــر دهه 1970 به حد قابل
قـــبولي رسيد . تا سال 1970 استفاده كنندگان كامپيـــوتر مي بايست با زبان
بــرنامه نـــويسي آشنايي داشته باشند تا از كامپيوتر استفـــاده كنــند و
فقط سازمانهاي بزرگ حكـــومتي و بانكها امكان تهيه كامپيوتر را داشـــتند .
در حالي كه تا سال 1980 كامپيوترهاي كوچك با قـــدرت بالا كه بسيار راحت
قـــابل استفاده و بهره برداري بودند ســـاخته شــد و در واقـــع يك
كامپيوتر شخصي ( مكرو كامپيوتر ) كه ساخته شد دهها برابر مشخصات بهتـري
نسبت به Mainframe هاي سالـــهاي قبـــل از آن داشت . آنچه از آن به بـــعد
بدست آمد ، قدرت و سرعت و حافظه بالاتر بود كه با رشد سخت افزار و همچنين
توسعه نــرم افـــزارهاي جديد ، كامپيوترهائي طراحي شــد كه امكان محاسبات ،
آناليز اطلاعات ، ذخيره اطلاعات و انواع كارهاي گرافـــيكي و طـــراحي و
بـــرنامه ريزي را فراهم آورد .بعنوان مقايسه از اولين سري هايIBM ، (IBM
360) كه كوچكترين مدل آن مــدل 30 بــود حافظه ، غير قابل توسعه 64k داشت
كه با سرعتي برابر 100 هزار دستور العمل در ثانيه ، قيمتي حدود 200000 $
داشت و بــا چنـــد تن وزن تجهيزات اتاق كاملي با تهويه هـــواي خـــاص
نياز داشت . در حالي كه فقط در سال 1986 IBM – PC با قيمتي كـــمتر از 1000
$ و اندازه يك تلويزيون ، حافظه هاي 128k و قابل توسعه و سرعتـــي برابــر
300000 دستـــورالعمل در ثانيه را داشــت و هم اكنــون PC هاي كوچـك با
حـــافظه هايي بيش از 64M مگابايت سرعتي بيشتر از چنـــد ميليـــون
دستورالعمل در ثانيه را داراست . با توسعه كامپيوتر ، اين وسيله
بطـــورمعجزه آســـا دربسيــــاري از امور زنــــدگي مورد استفـــاده
قـــرار مي گيرد بعنــوان مثال در علوم ، كامپيوتر ، اندازه و آناليــز
دقيــق پـــديـده ها را از قبيــل موقعيت و ســـرعت و جهت يك سفيـــنه
فضايي را بعهده گــرفتــه و مشكلات رياضي پيچيده را حل مي كنــد . در
بازرگاني ، ثبت و پردازش اطلاعات مــربــوط به خــريد ، پرداخت و هزينه ،
بانك و صـــورتحساب ، و غيـــره را انجـــام مي دهد . در صنعت ، كنترل و
نمايش فعاليت كارخانجـــات را انجام مي دهد . در امور حكومتــي ، آمار و
آناليز اطلاعات اقتصادي را بعهده دارد و در پزشكي كنترل و جمع آوري
اطلاعــات كلينيكي از بدن بيمار توسط سنسورهاي مخصــوص و نمايش آنهـــا را
انجام ميــدهد . در تشخيص پزشكي ، تصميم گيري تشخيص ، تصـــوير بــرداري در
پزشكــي ، انجـــام و آناليــــز روشهاي آزمايشگاهها ، درمـــان با اشعه و
ليزر و پرتوهاي ديگر ، بازيابي و كنترل كاركرد بافتهاي مختلف بخصـــوص در
افراد فلـــج و ناقـــص و بالاخره در تشخيـــص اتوماتيك و هوش مصنوعي و
ديگــر زمينــه هايي كـــه بحـــث خواهــد شد نيــز بهـــر ه برداري مــي
شــود …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 12

 

تاريخچه كامپيوتر تحقیق در مورد تاريخچه كامپيوتر دانلود تحقیق تاريخچه كامپيوتر دانلود رایگان تحقیق تاريخچه كامپيوتر پروژه تاريخچه كامپيوتر مقاله تاريخچه كامپيوتر مقاله در مورد تاريخچه كامپيوتر پروژه در مورد تاريخچه كامپيوتر پایان نامه تاريخچه

 • تحقیق بررسی صنعت مس از استخراج تا تولید

  word,پایان نامه صنعت مس,پروژه در مورد صنعت مس,پروژه صنعت مس,تحقیق آماده در مورد صنعت مس,تحقیق در مورد صنعت مس,دانلود تحقیق صنعت مس,دانلود رایگان تحقیق صنعت مس,رایگان,صنعت مس,مقاله در مورد صنعت مس,مقاله صنعت مس,ورد تحقیق بررسی صنعت مس از استخراج تا…

 • پاورپوینت پی کنی و پی ریزی

  پاورپوینت پی ریزی,پاورپوینت پی کنی,پایان نامه پی کنی,پروژه,پروژه پی کنی,پی ریزی,پی ریزی ساختمان,پی ریزی ساختمان بتنی,پی ریزی ویلا,پی کنی,پی کنی چیست,پی کنی ساختمان,پی کنی و پی ریزی,تحقیق پی ریزی,تحقیق پی کنی,مقاله پی ریزی,مقاله پی کنی دانلود پاورپوینت پی کنی و…

 • پاورپوینت روش ها و فرآیندهای نوین یاددهی- یادگیری

  الگوی تدریس پژوهش آموزش,تدریس پژوهش آموزش,روش های نوین یاددهی,روش های نوین یادگیری,روش های یاددهی,روش های یادگیری,فرآیند یاددهی,فرآیندهای نوین یاددهی,فرآیندهای نوین یادگیری,فرآیندهای یاددهی,فرآیندهای یادگیری,یادگیری دانلود پاورپوینت روش ها و فرآیندهای نوین یاددهی- یادگیری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع روش ها و…

 • پاورپوینت ابعاد و استانداردهای هتل

  ابعاد لابی در هتل,ابعاد هتل,استانداردهای هتل,پاورپوینت ابعاد لابی در هتل,پاورپوینت ابعاد هتل,پاورپوینت استانداردهای هتل,پاورپوینت فضاهای کاربردی و لازم در هتل,فضاهای کاربردی و لازم در هتل دانلود پاورپوینت ابعاد و استانداردهای هتل دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ابعاد و استانداردهای…

 • پاورپوینت زبان مدل سازي حقيقت مجازي (VRML)

  پاورپوینت زبان مدل سازي حقيقت مجازي,تحقیق زبان مدل سازي حقيقت مجازي,جزوه زبان مدل سازي حقيقت مجازي,زبان مدل سازي حقيقت مجازي,زبان مدلسازي حقيقت مجازي,کتاب زبان مدل سازي حقيقت مجازي,مقاله زبان مدل سازي حقيقت مجازي دانلود پاورپوینت زبان مدل سازي حقيقت مجازي…

 • تحقیق حمل و نقل در چاه

  پایان نامه جرثقیل,پایان نامه جرثقیل سقفی,پایان نامه در مورد جرثقیل,پروژه جرثقیل,پروژه جرثقیل سقفی,تحقیق جرثقیل,تحقیق جرثقیل سقفی,تحقیق حمل و نقل در چاه,جرثقیل,جرثقیل سقف,حمل و نقل در چاه,مقاله جرثقیل,مقاله جرثقیل سقفی,مقاله حمل و نقل در چاه دانلود تحقیق حمل و نقل در…

 • تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت و نظريه هاي مربوط به آن

  اوقات فراغت,اوقات فراغت جوانان,اوقات فراغت چیست,اوقات فراغت دانش آموزان,اوقات فراغت را چگونه بگذرانیم,اوقات فراغت نوجوانان,پایان نامه اوقات فراغت,تحقیق اوقات فراغت,تحقیق اوقات فراغت دانش آموزان,تحقیق اوقات فراغت نوجوانان,مقاله اوقات فراغت دانلود تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت و نظريه هاي مربوط به…

 • تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان

  بلوچستان,تحقیق,دستی,سیستان,صنایع تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع صنایع دستی سیستان و بلوچستان،در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه قالی بافی گلیم بافی سوزن دوزی خامه دوزی سیاه دوزی سفال گری…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کاشان,شیپ فایل کاربری اراضی کاشان,لایه GIS شهرستان کاشان,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان کاشان,نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان,نقشه کاربری اراضی کاشان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان دانلود فایل…

 • پاورپوینت ماهواره های مخابراتی

  آشنایی با ماهواره های,پاورپوینت ماهواره های مخابراتی,پایان نامه ماهواره های مخابراتی,تحقیق ماهواره های مخابراتی,ماهواره های مخابراتی,ماهواره های مخابراتی pdf,ماهواره های مخابراتی ایران,ماهواره های مخابراتی اینتل ست,مقاله ماهواره های مخابراتی دانلود پاورپوینت ماهواره های مخابراتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…